Jobzone franchising – Frågor och Svar

Generella frågor

Hur länge har Jobzone funnits?

Jobzone grundades i Norge 2002 och finns sedan en sammanslagning med ADAPTUS Bemanning AB 2013 etablerade i Sverige. I dagsläget har Jobzone ett 50-tal kontor varav de flesta drivs av franchisetagare.

Hur långt tid tar det att komma igång och öppna ett kontor?

Från att du själv har genomfört din research och du är godkänd som franchisetagare bör du kunna öppna ditt eget kontor inom 90 dagar.

Kan jag sälja min Jobzone-franchise?

Att kunna sälja sitt företag är en viktig parameter när man bygger upp en verksamhet. Jobzone-kedjan låter dig sälja ditt franchisekontor när du vill under avtalstiden men måste först ge dig sitt godkännande. För att en försäljning ska godkännas behöver vi säkerställa att köparen möter upp de specifika krav vi ställer på alla nya franchisetagare.

Hur kommer jag igång?

Du är redan igång! Vi hoppas att den information du kan läsa här uppmuntrarar dig till att ta reda på mer. Du kan klicka här för att begära mer information eller kontakta Rolf Smeds (rolf.smeds@jobzone.se)  för att höra vilka möjligheter som finns för dig och i det område där du bor.

Finansiella frågor

Vad är inträdesavgift?

Jobzones inträdesavgift är en av de mest konkurrenskraftiga inträdesavgifterna som finns i franchisesammanhang. Vi är noga med vem vi tar in i kedjan och vi hjälper dig att komma igång så snabbt som möjligt. I inträdesavgiften ingår bl.a. skräddarsydd utbildning, marknadsföringsmaterial, lokal marknadsföring, bokade möten och säljstöd på plats vid uppstart. Förutom en inträdesavgift betalar du också en omsättningsbaserad franchiseavgift för att täcka löpande support och gemensam marknadsföring i kedjan.

Hur mycket kapital behöver jag?

Detta beror till viss del på områdets storlek och verksamhetsområde (branschinriktning), men också på hur din eller familjens privatekonomi ser ut. Utgå ifrån att du med egna och lånade pengar behöver kunna satsa minst 300 000 kr när du startar upp ditt Jobzone-kontor.

Vad ska jag tänka på när jag budgeterar mina kostnader?

Att öppna och driva ett Jobzone-kontor är faktiskt inte så komplicerat att räkna på. Du kommer ha löpande kostnader för ett kontor, telefon, it, bilkostnader, delar av din lokala marknadsföring, extra pengar för egen lön i början samt oförutsedda utgifter. I vår Jobzone-skola kommer du få guidning kring alla delar du behöver planera för och göra klart före öppning.

Vad ingår i franchiseavgiften?

I franchiseavgiften ingår administrativa uppgifter som fakturering, löneutbetalningar och kassalikviditet, dvs Jobzone centralt betalar ut lön till dina anställda oavsett hur lång kredittid din kund har fått. Vi tillhandahåller ett effektivt affärssystem för bemannings- och rekryteringstjänster samt ett väl beprövat och uppskattat personlighetstest vid externa och interna rekryteringar. Du får stöd och support vid egna anställningar. Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad kring lagar och regler. Vi ger stöd i centrala upphandlingar och vid större affärer. Vi hjälper dig vid framtagning och publicering av rekryteringsannonser på vår hemsida och hos våra samarbetspartners. Vi stödjer dig med delar av din lokala marknadsföring. Vi sponsrar medlemskap i lokala affärsnätverk. Vi coachar dig i rollen som arbetsgivare och sponsrar vissa aktiviteter som du kommer ha för dina anställda – allt i linje med vår vision om att vara branschens bästa arbetsgivare.

Kort och gott hjälper vi dig att fokusera på de saker som kommer få din verksamhet att växa och blomstra: Att jobba med sälj- och kundvård, anställa bra personal och få de att trivas med dig som arbetsgivare och i sina uppdrag.

Utbildningsfrågor

Vilken utbildning får jag?

I vår Jobzone-skola får du ta del av alla de erfarenheter och lärdomar som vi byggt upp sedan start. Utbildningen täcker bl.a. försäljning, marknadsföring, kundrelationer, rekrytering, HR, affärssystem, ekonomi, juridik, och ledarskapsfrågor.

Utbildning är en viktig del i alla framgångsrika franchisekedjor. Som franchisetagare till Jobzone vill vi att du ska känna dig trygg med att vi alltid kommer investera tid och pengar för att fortsätta utveckla konceptet och alla som jobbar under vårt fina varumärke.

Är det viktigt att ha erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen?

Om man själv jobbat i branschen är självklart ett plus men inget måste. Vi är intresserade av att komma i kontakt med personer som har gott affärssinne och erfarenheter av utåtriktat arbete som exempelvis tjänsteförsäljning, ledarskap, eller rekrytering. Det som i slutändan skapar långsiktig framgång i vår bransch är att man jobbar disciplinerat efter en tydlig plan, håller sig till lagar och etiska regler samt har en god social förmåga.

Måste jag har tidigare erfarenhet av eget företagande?

Nej, egentligen inte. Som franchisetagare får du genom vår Jobzone-skola lära dig grunderna kring hur du ska lyckas med ditt företag. Vi ger löpande stöd och support kring strategisk planering, lönsamhetsanalys kring nya uppdrag. Vi hjälper dig även att utvärdera anställda/partners när det är dags att expandera.

Vad är fördelarna med att vara franchisetagare till Jobzone mot att starta helt på egen hand?

Att vara franchisetagare till Jobzone betyder att du har tillgång till ett känt varumärke, tillgång till en beprövad affärsmodell med väl utvecklade rutiner och processer, utbildning, marknadsföring samt administrativ hjälp kring bl.a. fakturering och löner. Du har också tillgång till ett nätverk av kontor och kollegor som gör att du aldrig behöver känna dig ensam när svåra frågor eller utmaningar dyker upp.

Hur ser Jobzones erbjudande ut mot kund?

Jobzone erbjuder tjänster inom rekrytering- och bemanning liksom de flesta andra stora kedjor i Sverige och Norge. Dock särskiljer vi oss mot våra konkurrenter genom att systematiskt arbeta enligt en modell som vi kallar Produktiv Bemanning. I korta drag handlar det om att säkra alla processer så att kunden tydligt kan se att Jobzone levererar ett resultat som överensstämmer med den gemensamt satta målbilden i varje enskilt uppdrag. För att ytterligare stärka erbjudandet på marknaden är det tydligt kommunicerat – både internt och externt – att Jobzone ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Detta mål sätter krav på en mycket hög standard i allt som avser hur företaget arbetar gentemot de befintliga medarbetarna. Vår höga kvalité bland medarbetarna kombinerat med en låg personalomsättning ger oss ett kvitto på att vi redan nu har kommit väldigt långt när det gäller detta mål.

Områdesfrågor

Var kan jag öppna ett Jobzone-kontor?

Jobzone söker just nu en eller flera franchisetagare till kommande kontor i Örebro, Göteborg och Uppsala. Andra städer kommer på sikt bli aktuella varför vi gärna ser att du hör av dig redan nu om du tror att du skulle passa in kedjan.

Hur stort marknadsområde täcker min franchise?

Ett marknadsområde ska bestå av minst 100 000 invånare men kan skilja sig något beroende på var du öppnar, vilka branscher du avser att jobba med samt vilka ekonomiska resurser du har vid start. Innan vi sätter upp ett nytt kontor göra vi tillsammans en grundlig marknadsanalys av ditt område. Det är viktigt för oss att du har goda möjligheter att snabbt bli lönsam.

Är mitt franchiseområde skyddat?

Ja, inom den eller de branscher vi kommer överens om att du ska vara verksam i kommer du inte konkurrera med någon annan franchisetagare.

Behöver du hjälp med bemanning eller rekrytering?

  • Skicka in din förfrågan eller ring oss på 08-448 06 40 så svarar vi omgående (mån–fred).