Bemanning inom byggbranschen

Jobzone bygg och anläggning är ett fristående bolag som renodlat jobbar mot bygg- och anläggningsbranschen.

Vårt mål är att vara en kvalitetspartner i vår bransch och har därför uteslutande satsat på partner och konsultchefer med branscherfarenhet.

I huvudsak hyr vi ut trä- och betongarbetare men vi kan även leverera andra typer av yrkesarbetare och tjänstemän inom b l a ventilation, måleri, ledning och administration.

Jobzone har under mer än 10 år utarbetat metodik och arbetssätt gällande personalförsörjning av bygg- och anläggningsbranschen och har ca 1000 medarbetare anställda inom detta segment i Norge och Sverige.

Våra tjänster

Träarbetare

Som snickare, eller träarbetare är du med under stora delar av byggprocessen. Du bygger stommar av trä, det vill säga bjälklag, väggar och tak.

Du kan också jobba med att tillverka gjutformar av trä för betong. I arbetsuppgifterna ingår även att montera fönster, dörrar, inredning samt bygga mellanväggar etc.

Betongarbetare

Betongarbetarens uppgifter är bland annat att armera och gjuta betongkonstruktioner som till exupel husgrunder, golv och broar. Arbetet innebär också många andra uppgifter.

För att en betongkonstruktion ska bli tillräckligt stark måste den armeras med hjälp av armeringsjärn som löper genom den färdiga konstruktionen enligt ett visst mönster. Gjutningen och armeringen är betongarbetarens två huvuduppgifter

Byggservice

Arbetsuppgifterna är varierande och arbetet självständigt. Du jobbar bl.a. med om- och tillbyggnader, reparationer mm.

Väg- och anläggningsarbetare

Arbetet består i allt från att anlägga parker, grundläggning av hus och lägga rör till att bygga ut väg- och järnvägsnätet.

Har du frågor om Jobzone Bygg och Anläggning?

Kontakta

Stefan Qwick                                          
Regionchef Södra Sverige
Tel: +46 70 167 85 21
Mejl: stefan.qwick@jobzone.se

Hjalmar Hagman
Regionchef Stockholm / Mälardalen
Tel: +46 70 167 85 23
Mejl: hjalmar.hagman@jobzone.se 

Behöver du hjälp med bemanning eller rekrytering?

  • Skicka in din förfrågan eller ring oss på 08-448 06 40 så svarar vi omgående (mån–fred).