Jobzone först i Sverige med: VR-rekrytering av säljare! – Läs mer

Om oss

Om Jobzone - Bemanning & Rekrytering

Om Jobzone – Bemanning & Rekrytering

Jobzone är det personliga, engagerade och lokala bemannings- och rekryteringsföretaget.

Korta fakta om Jobzone:

Affärsidé

Jobzone tillgodoser våra kunders behov av personalförstärkning på den lokala marknaden med personaluthyrning och rekrytering. Genom lokala kontor med engagerade medarbetare jobbar vi nära våra kunder och konsulter. Vi ska attrahera de bästa konsulterna genom att vara “Branschens bästa arbetsgivare” och vi gör det enklare för våra kunder att använda bemanningslösningar.

Bakgrund

Att jobba i bemanningsbranschen som uthyrd medarbetare ställer krav på dig som är uthyrd och det ställer krav på oss som arbetsgivare. Som uthyrd konsult får du möjlighet att prova olika uppdrag hos våra kunder. Du bygger din egen kompetens och får ökad arbetslivserfarenhet. För oss som arbetsgivare krävs det att vi är engagerade i dig, känner din arbetssituation väl och att vi har en nära kontakt med dig. För dig som kund har vi fått ett stort förtroende. Vi ska hitta din nya kollega som ska jobba tillsammans med dig. Antingen som inhyrd kollega eller genom att vi genomför rekryteringen till ditt företag. I bägge fall vill du ha en aktiv, engagerad och nära kontakt med oss på Jobzone. Vi har fått ett stort förtroende och vi ska förvalta det väl. För att lyckas med det måste vi på Jobzone vara engagerade och ha ett stort intresse i dig som medarbetare och i dig som kund. Vi tror på att bygga ett företag med små, självständiga enheter, där varje kontor är sitt eget företag, men som hör ihop i en större enhet. Genom att många kontor hos oss drivs av en egen företagare får vi ett starkt engagemang. Du som uthyrd konsult är mycket viktig för oss och vi strävar alltid efter att vara bemanningsbranschens attraktivaste arbetsgivare. Den affärsmodell vi har valt i Jobzone kallas franchise och förenklat uttryckt innebär det att vi har det stora företagets fördelar vad gäller systemuppbyggnad, struktur, marknadsföring med mera. Samtidigt har vi det mindre företagets engagemang och närhet. Vi är alltid ditt lokala bemanningsföretag och vi jobbar nära och engagerat med dig med personaluthyrning och rekrytering. Vi har alltid tid och intresse i dig som medarbetare, och för dig som kund får du en mycket hög service, närhet och engagemang.

Nära kontakt med kunder och medarbetare

Sedan starten 2002 i Norge har Jobzone vuxit mycket snabbt. Alla medarbetare har nära kontakt med sin lokala marknad och resultatet knyts direkt till den egna insatsen. Våra kontor har avgränsade marknadsområden baserade på lokalkunskap och yrkesmässiga kompetenser.

Vad kan Jobzone erbjuda?

Jobzone har en väl beprövad rekryteringsprocess, med ett egenutvecklat matchningssystem, grundliga erfarenheter av att använda Internet som rekryteringsverktyg och hög kompetens vid anställningsintervjuer, referenstagning och utveckling. Vi finns alltid på plats för våra kunder som rådgivare och externa konsulter, utan att ta betalt för något annat än de effektiva vikarie-timmarna. Våra konsulter har en nära kontakt med oss under hela uppdragsperioden och vi reagerar snabbt på ändrade förutsättningar i uppdragen. Vårt koncept Produktiv bemanning fokuserar på förhållandet mellan insatta resurser och erhållet resultat. I konceptet ingår en rad steg i ett ständigt förbättringsarbete för att säkerställa kvalité och resultat. Bland annat tittar vi tillsammans med dig som kund på relevanta mätetal för just din verksamhet vilka följs upp vecka för vecka så att vi ständigt kan förbättra oss och våra prestationer på ”golvet”.

Övrig information

Jobzone Sverige AB, har org. nr 556608-7689 och styrelsens säte är Stockholm. Vi är verksamma med personaluthyrning och rekrytering. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlemmar i Almega. Genom att vi är auktoriserade har vi kollektivavtal med Unionen samt med Transport. Genom detta verkar vi även under samtliga “arbetaravtal”.