fbpx

Hållbar bemanning & rekrytering

Hållbar bemanning & rekrytering

Vi har utvecklat ett unikt koncept som vi kallar Hållbar bemanning. Det handlar om att medvetet styra gruppdynamiken för att uppnå ökad arbetsglädje, produktivitet och kvalitet.

Vad är hållbar bemanning?

Jobzone ger dig en garanterat hållbar bemanningslösning. Vi har en väl utvecklad process för att identifiera rätt personal och undersöker noga vilka mätetal som är relevanta och viktiga just för dig. Efter rekryteringen lägger vi sedan stor vikt på att ge medarbetarna en bra inskolning och introduktion till den nya arbetsplatsen och förse dem med rätt verktyg och uppföljning. Vårt mål är alltid att vår leverans ska utmärkas av hög hållbarhet och synas på sista raden.


Åtta steg för en lyckad bemannings- och rekryteringsprocess

Välkommen att dra nytta av den erfarenhet vi har byggt upp under våra år i branschen. För att säkerställa att ditt samarbete med oss är kostnadseffektivt och värdeskapande arbetar vi systematiskt efter vårt koncept ”Produktiv bemanning”.

 1. Förstudien är utgångspunkten. Vi börjar alltid med att tillsammans med dig som uppdragsgivare utveckla en behovsanalys. För att lyckas med vårt uppdrag är det avgörande att vi verkligen förstått dina unika behov. Ju mer exakt och avstämd kravprofil vi har desto större möjlighet att snabbt hitta rätt resurs. Vi intervjuar även relevanta personer i organisationen för att ta reda på vad som skapar framgång i arbetsrollen.
 2. Relevanta mätetal.
  Produktivitet. Hur många fakturor ska en administratör hinna med per dag? Hur många signaler ska gå fram innan receptionisten svarar. Hur många kollin, eller rader ska lagermedarbetaren plocka per timma, o s v.
  Kvalitet. Hur många samtal kopplas rätt, hur många felplock är acceptabla, etc. Vi upprättar även en tidplan för när vi ska uppnå målen med rätt kvalitet.
  Leveransprecision. Hur lång tid har vi på oss att leverera rätt personal. Ska vi ersätta egen personal som är sjuk? Hur många av de kandidater vi presenterar ska vara anställningsbara, o s v?
 3. Rekrytering. När kravprofil och relevanta mätetal är godkända påbörjar vi rekryteringen. Det kan innebära en direktrekrytering till er som kund eller en bemanningslösning där vi själva står som arbetsgivare. Ofta kan vi handplocka kandidater som matchar kravprofilen direkt ur vår egen fasta personal eller genom vårt stora kandidatnätverk. Samtidigt annonserar vi i utvalda kanaler efter nya kandidater som kan vara intressanta för tjänsten. Därefter intervjuar vi och tar referenser. För att nämna några av våra rutiner för att kvalitetssäkra processen, är att vi alltid använder kompetensbaserad intervjuteknik samt att vi alltid noga kontrollerar kandidaternas uppgifter lämnade i CV och vid intervju. Vi tar alltid minst två referenser och känner vi oss inte nöjda tar vi fler. De som går vidare efter intervju och referenstagning testas i vårt testverktyg TalentQ (beroende på tjänst). Det kan till exempel handla om att få fram karaktärsdrag, testa logisk- och verbal förmåga eller mäta personens drivkrafter. Vi arbetar även med oförberedda tester för att säkerställa att kandidaten i praktiken är lämplig att utföra de arbetsuppgifter denne söker.
 4. Rätt förutsättningar. Oavsett hur bra kandidat vi plockat fram så kommer inte tjänsten att fungera optimalt om inte de rätta förutsättningarna finns för att göra ett bra jobb. Därför behövs en genomtänkt introduktionsplan som bland annat säkerställer säkerhetsrutiner och handhavandefrågor. Den kan också innebära utbildning som krävs för den specifika tjänsten. Vi har stor erfarenhet av att upprätta introduktionsplaner och ser därmed till att förkorta startsträckan för att kandidaten ska bli produktiv.
 5. Tillsättning och introduktion. Vi ska leverera motiverade, engagerade och kompetenta medarbetare in i kundens organisation. Ofta har man mycket att göra när man behöver mer personal, därför tar vi ansvar för att se till att den nya konsulten snabbt sätts in i rollen. Vår policy är att ingen person ska behöva börja en tjänst utan att få en ordentlig introduktion av ansvarig rekryterare som känner kunden och behovet väl. Efter första arbetsdagen har vi alltid en telefonavstämning med såväl personal som kund för att säkerställa om det behövs några justeringar.
 6. Arbetsledare på plats. I vår leverans ingår alltid en av oss utsedd och utbildad person som är arbetsledare och som fungerar som kontaktperson mot din produktionsledning och mot vår organisation. Vid färre än fyra personer är det ansvarig konsultchef som axlar denna roll. Våra arbetsledare genomgår löpande internutbildning i ledarskap och gruppdynamik.
 7. Kvalitetssäkring. Regelbunden uppföljning. Ju tätare vi stämmer av desto tidigare kan vi rätta till eventuella problem. Vi erbjuder stående uppföljning på veckobasis utifrån de relevanta mätetalen. Vi kontrollerar hur medarbetarna möter de aktuella mätetalen och ser till att vår personal har det bra och trivs. Våra konsulter är vana av att bli mätta och vet att det gynnar både dem och dig som kund. I förlängningen ger det bättre resultat i form av gladare personal, högre produktivitet och minskad personalomsättning. Hos oss finns inte någon känsla av ”vi och dem”. Hos oss gäller bara ”vi”.
 8. Resultat. Vi strävar efter att varje uppdrag ska ge dig högsta möjliga produktivitet och märkas på sista raden. Vi tar fullt ansvar för vår egen personal och minskar därmed även dina interna kostnader. Vi vill att det ska vara enkelt att outsourca delar av din personaladministration till oss och hitta långsiktigt lönsamma lösningar. Vi genomför även externa nöjdkundindex två gånger per år med ett externt undersökningsföretag. Här undersöker vi en mängd punkter inom områdena tillgänglighet, bemötande, kvalitet och produktivitet.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!