fbpx

Bemanning för transport

Hyra chaufförer – effektiv bemanning för transport vid behov

Med Jobzone kan du hyra in lastbilschaufförer och andra chaufförer inom transport. Självklart med smidig och rak dialog, där du matchas med chaufförer som kommer trivas och se till att transporterna flyter på hos dig.

Vi vet att störningar och driftstopp inom transport kan skapa konsekvenser. När du väljer vår bemanning får du in personer med rätt kompetens som är vana att snabbt komma igång på en ny arbetsplats. Dessutom utvärderar vi produktivitet och kvalitet på arbetet löpande, utifrån mätpunkter som väljs tillsammans med dig.

Med andra ord blir vår bemanningsfirma en effektiv lösning när du behöver den – inte ytterligare en huvudvärk för dig att hantera.

När du väljer vår bemanning inom transport kan du räkna med att vi:

  • Hittar rätt chaufförer snabbt utifrån en tydlig kravprofil
  • Skapar introduktionsplan
  • Mäter kvalitet och produktivitet löpande
  • Stämmer av veckovis
  • Skapar känsla av ”vi” – inte ”vi och dem”

”Jobzone förstår våra behov och vill verkligen hjälpa vår verksamhet framåt. De är snabba på att återkoppla och vår affärsrelation genomsyras av en öppen och tydlig dialog vilket jag uppskattar. Jag skulle vilja ge en eloge till Jobzone som varit lätta att samarbeta med från start.”

Johan Montenius Sektionschef SRV

Vanliga tjänster inom transport 

  • C-chaufför: Kör tung lastbil.
  • CE-chaufför: Kör tung lastbil med tungt släp.
  • Distributionschaufförer: Kör gods från en eller flera platser till en eller flera andra (exempelvis från ett lager till flera butiker).
  • Renhållningschaufförer: Hämtar och transporterar avfall och återvinning.
  • Fjärrbilschaufförer: Transporterar omfattande gods långa sträckor.

Vissa av de här yrkeskategorierna går in i varandra. Distributionschaufförer är till exempel ofta C- eller CE-chaufförer också. Olika företag använder olika titlar.

För att vara chaufför krävs mer än bara körkort och andra officiella behörigheter som yrkesförarkompetens. Det är till exempel en fördel att vara självgående och bra på att planera sin tid.

Vill du veta mer om arbete inom transport? Läs vår yrkesguide för chaufförer!

Fördelar med att hyra in lastbilschaufförer via bemanning

Att hyra in chaufförer är en effektiv lösning om din verksamhets personalbehov går upp och ner. Till exempel under vissa säsonger eller när förändringar sker på företaget. Även vid frånvaro som sjukskrivningar och föräldraledighet kan bemanning vara en lösning för transport.

Använder du bemanning för transport får du större möjligheter att anpassa dina personalkostnader i takt med att behoven förändras på lång sikt. Så om du har en grundläggande personalstyrka, som du sedan kan förstärka genom att hyra in kompetenta och självgående lastbilschaufförer, är det på många sätt en optimal lösning med transportbemanning.

En utmaning för dig som vill hyra in lastbilschaufförer är oseriösa bemanningsfirmor som inte gör arbetet som krävs för att hitta rätt chaufförer för just ditt företag. Följden kan bli att du hyr in lastbilschaufförer som inte kommer till sin rätt hos dig. Det leder i sin tur till att ditt företag får sämre resultat och måste lägga onödig tid på att hantera allt vad en felmatchning för med sig.

Vi på Jobzone tror starkt på att både kandidater och företag ska trivas med matchningen vi gör. Målet är arbetsglädje för chaufförerna och lönsamhet för dig. Tack vare den filosofin är vi ett av Nordens största företag på bemanning och rekrytering inom transport.

Vår process vid bemanning inom transport

Ibland kan det kännas omöjligt att hitta rätt kandidater. Men med vår strukturerade process går det utmärkt att sålla fram personer som passar perfekt hos dig. Vi kallar konceptet ”Produktiv bemanning” och det går till så här.

Först reder vi tillsammans ut vad du är ute efter. En exakt kravprofil som vi är överens om gör det enkelt att hitta rätt personer med kortare varsel. I det här steget bestäms också hur lång tid vi ska få på oss att leverera rätt chaufförer, om vi ska hitta ersättare för dina anställda vid sjukdom, hur stor andel av bemanningspersonalen som ska vara anställningsbara och så vidare.

Tillsammans med dig väljer vi även relevanta sätt att mäta produktivitet och kvalitet på chaufförernas arbete. Mätetalen ska passa ditt företag och rollen du vill bemanna. Vi sätter även upp en tidsplan för när de här målen ska vara mötta. Och stämmer av kring mätetalen varje vecka när chaufförerna är på plats.

Lastbilschaufförerna är vana vid att deras arbete mäts. Det leder till bättre lönsamhet för dig – men också en trygghet för personalen som vet vad som förväntas av dem.

Steg 2

När allt ovan är bestämt börjar vi rekrytera lastbilschaufförer för dig att hyra in. I många fall kan kandidater hittas direkt i vår fasta personal eller i vårt stora nätverk. Vi annonserar även på kanaler som sociala medier och plattformar för platsannonser. Sedan håller vi kompetensbaserade intervjuer och genomför flera steg för att kvalitetssäkra processen.

Snart är det dags för chaufförerna att börja jobba. För att kunna göra ett bra jobb behöver även den bästa kandidaten rätt förutsättningar. Men vi förstår att du kanske inte har tid för att lägga upp en introduktionsplan, så vi hjälper dig. Utifrån vår stora erfarenhet kan vi förkorta startsträckan för bemanning inom transport.

För att du ska kunna hyra in en motiverad lastbilschaufför som lyckas med sitt uppdrag ser vi till att hålla kontakten. Efter första dagen har vi telefonavstämning med både dig och chauffören, för att kontrollera om ni behöver något. Vid de veckovisa avstämningarna om mätpunkter passar vi även på att säkerställa att chaufförerna trivs och har det bra.

Är du arbetssökande chaufför? Se våra lediga tjänster inom transport.

Jobzone – Auktoriserat bemanningsföretag inom transport

Vi på Jobzone har jobbat med bemanning inom transport länge. Därför vet vi att arbetsglädje skapar framgång och lönsamhet. En bra matchning kräver att det du som uppdragsgivare är ute efter stämmer överens med vad kandidaten trivs med.

Genom vårt stora nätverk av kompetenta transportarbetare, god lyhördhet och expertis kommer vi hitta rätt för dig. Allt för att transporterna ska flyta på, även när det är en större utmaning.

Så när du har tillfälliga toppar i beläggning eller vill få in flexibel bemanning för transport – hyr in lastbilschaufförer till ett rimligt pris via Jobzone.