fbpx

Förhandla om din lön

Tips när du ska förhandla om din lön

Kanske är det dags för dig att diskutera den lön du har och se om det är dags för en löneförhöjning? För många sköts lönediskussionerna centralt, medan andra får förhandla sin egen lön. Om du ska förhandla din nya lön själv gäller det att du noga fundera igenom hur du ska lyckas med detta.

Bestäm dina prioriteter

Innan din lönediskussion är det viktigt att tänka igenom din jobbsituation och vad det är som gör att du vill diskutera din lön. Det är viktigt att i ett tidigt skede fundera igenom om det verkligen är lönenivån som är det viktigaste i din yrkessituation just nu. Funderar du på andra yrkesmässiga utmaningar? Kanske är lönenivån inte det mest akuta, utan det är nya utmaningar som lockar. Finns de på den befintliga arbetsplatsen, eller är det kanske dags att byta jobb?

Sätt upp mål

Om du kommer fram till att du trivs på din arbetsplats är det kanske lönenivån som du vill förändra. Inför lönediskussionen är det bra att mentalt förbereda dig på tre olika utfall av lönediskussionen; en drömnivå som du är mer än väl nöjd med, en trolig nivå och en nivå som du inte vill komma under.

För att vara framgångsrik i din lönediskussion är det viktigt att du stärker ditt självförtroende. Och det gör du bland annat genom att förbereda dig väl.

Välj rätt förutsättningar

Ta upp diskussionen om högre lön vid rätt tillfälle. Det ska vara ett möte då både du och din chef är inställda på att ni ska diskutera din lönesättning. Ni ska ha gott om tid och inte ha andra saker som någon av parterna tycker är viktigare att diskutera just då. Välj en lugn och ostörd plats, gärna en plats som känns neutral för bägge parter. Ibland kan det vara bra att helt byta den vanliga miljön mot något annat.

Förbered dina argument

Innan lönesamtalet kan en bra idé vara att du för dig själv radar upp tre positiva saker om dig själv och saker eller mervärden som du tillför företaget. Om det är möjligt ska du försöka uppnå en känsla hos din arbetsgivare att du är oersättlig, tack vare din kompetens, din erfarenhet och din tid i företaget.

Se efter vilka förändringar som tillkommit i dina arbetsuppgifter, jämfört med vad du hade då du började på tjänsten eller senast du förhandlade om din lön. Ofta är det så att du efter en tid har helt andra arbetsuppgifter än då du började. Det kan vara bra att göra en jämförelse med vad du skulle få för lön på andra arbetsplatser med det jobb du har idag. Var däremot försiktig med att hota med att byta arbetsgivare om du inte verkligen vill det.

Träna på din argumentation

Inför ett eventuellt byte av jobb är det viktigt att komma in på rätt lönenivå. Det kan ofta vara svårt att göra större förändringar ifrån din nuvarande lönenivå, men då du byter jobb är det enklare att från början få den lön som du själv önskar. Som i så mycket annat kan du lära dig av andra människor i andra situationer. I det här fallet kan du lära dig av idrottsmännen. Ska du nå bra resultat måste du öva och träna. Innan du går in i lönesamtalet är det klokt att sätta dig tillsammans med en vän och öva på ditt lönesamtal och ”slipa” på dina argument.

Det är alltid nyttigt att ”Lära av historien” d.v.s. hur gjorde du vid tidigare tillfällen på denna och andra arbetsplatser då du lyckades höja lönen? Lycka till med din löneförhandling!

Ytterligare några tips

  1. Om detta är din första löneförhandling bör du inte lägga dig på en alltför låg nivå. En låg ingångslön får du ”leva” med vid framtida förhandlingar.
  2. Visa din ambitionsnivå och kom med förslag på ytterligare förbättringsåtgärder inom företaget samt signalera att du kan ta mer ansvar.
  3. Hur det generella löneläget ser ut i branschen och då även specifikt för din tjänst är nyttigt att veta. Har du koll på detta blir ditt löneanspråk verklighetsförankrat.
  4. Motivera ditt löneönskemål med vad du åstadkommit under föregående 12 månaders period. Ge konkreta exempel!
  5. Finns det andra områden än enbart lön som kan vara möjliga förbättringsområden? Exempel på detta är utbildning, semester och friskvårdsbidrag.

Dags för nästa steg i karriären?

Läs hur Jobzone hjälper dig ta nästa steg i karriären, vi har samlat 9 viktiga frågeställningar och tips. Läs mer om att söka job hos oss, under visionen “Bemanningsbranschens mest attraktiva arbetsgivare”, arbetar vi hårt på att du som söker anställning eller vill arbeta som konsult ska få bästa möjliga upplevelse av Jobzone.