fbpx

Bemanning inom bygg och anläggning

Ditt auktoriserade bemanningsföretag inom bygg och anläggning

Med oss hyr du in personal inom bygg som har mycket att ge – och som kommer att komma till sin rätt hos dig.

Oavsett om projektet är långt eller kort ser vi till att bemanningen blir ett välkommet inslag, där din ordinarie personal får ett fint tillskott av extra händer med rätt byggkompetens.

Vi har spetskompetensen som krävs för bemanning inom bygg och anläggning. Eftersom vi inte bara hittar personalen utan även bidrar till en lyckad onboarding och följer upp arbetet mot konkreta mätpunkter blir samarbetet smidigt för dig.

Personlig kontakt för effektiv bemanning inom bygg

Med oss får du en partner inom bemanning som förstår hur byggbranschen fungerar och vad som krävs av personalen i konsultrollen.

Vi gör rekryteringen mänsklig, med personlig kontakt och skräddarsydda kravprofiler. Vi har en upparbetad bemanningsprocess, men för att den ska ge rätt resultat måste vi vara lyhörda inför vilka krav du har och hur framgång ska mätas. Att vara bra på att lyssna är en nyckel för oss att arbeta snabbt och träffsäkert.

Det är viktigt att du och dina anställda trivs med era nya bemanningskollegor. Och att bemanningspersonalen kommer in i sina uppgifter på ett bra sätt. Detta är särskilt viktigt i byggbranschen där personalen är ryggraden i alla byggen. Vi uppnår detta med kvalitetssäkrade matchningar och löpande uppföljning med både dig och bemanningspersonalen.

När vi människor trivs på jobbet och kommer till vår rätt blir det helt enkelt lättare att göra bra ifrån sig. Det tror vi på Jobzone starkt på. Och vi menar att det är den här inställningen som har lett till att vi idag är en av de största aktörerna inom rekrytering och bemanning i Norden.

 • Kort startsträcka att komma igång
 • Produktivitet och kvalitet mäts
 • Gemenskap – inte ”vi och dem”
 • ”Jobzone har sedan starten av vårt samarbete lyckats leverera kompetent personal i rätt tid och vår relation bygger på ärlighet och snabba puckar.”

  Herman JohanssonTage & Söner Byggnads AB

Vi kan bemanning inom byggbranschen

Vi är specialiserade på bemanning inom bygg och anläggning, så när du väljer oss får du hjälp av en aktör som förstår dina behov och löser dem åt dig.

Vi vet till exempel att du som verkar inom byggbranschen ofta har svårt att förutse personalbehov. Nya projekt kan plötsligt dyka upp – eller visa sig vara mer omfattande än de först verkade. Bara att branschen är projektbaserad skapar en viss oförutsägbarhet i sig.

Du kan få kortsiktig hjälp från oss. Men du kan också få en långsiktig partner för bemanning och personaluthyrning inom bygg och anläggning. Så att du kan känna dig trygg i att personalen alltid kan kompletteras med bemanning vid behov.

För när du en gång har tagit in bemanning från oss blir det ännu lättare att göra det igen, särskilt om det gäller liknande uppgifter. Detta eftersom vi redan har en kravprofil och en etablerad bild av dina förutsättningar.

Vi förstår också att du inom bygg kan ha svårt att frigöra tid för onboarding av personalen du hyr in. Därför kan vi hjälpa dig även med det.

Vanliga tjänster vi bemannar inom bygg och anläggning

Vilka tjänster inom bygg och anläggning söker du bemanning för? Vi kan bland annat hjälpa dig hitta:

 • Träarbetare – som utför träarbeten på byggen. Det handlar ofta om nyproduktion, ombyggnation och renoveringsarbeten på hus. Men träarbetare kan även jobba med exempelvis brobyggen.
 • Betongarbetare – vars arbete framförallt handlar om gjutning och armering av konstruktioner i betong. Inte minst vid husbyggen, men även vid arbeten med exempelvis vägar och broar. Om färdiga betongdelar levereras till byggen kan betongarbetare få till uppgift att montera dem på ett bra sätt.
 • Rivningsarbetare – som ofta kallas in vid renoveringar och liknande arbeten när en tidigare konstruktion ska tas bort och platsen ska förberedas för något nytt. Ibland kan rivningsarbetare även utföra markarbete.
 • Väg- och anläggningsarbetare – som arbetar med att bygga allt från broar och kajer till gator och tågstationer. Jobbet kan vara fysiskt även om många maskiner och specialiserade verktyg används.
 • Arbetsledare – vars jobb går ut på att leda kollegor för att möta tidsplan och se till att allt genomförs på ett korrekt sätt. Arbetsledaren ägnar en stor del av arbetsdagen åt beslutsfattning, att hantera mellanmänskliga utmaningar och hålla ett öga på både detalj och helhet.
 • Konstruktörer – som ser till att konstruktioner fungerar rent tekniskt, inte minst bärande element. Därför blir de ofta nyckelpersoner i byggprojekt. De kan även ta fram ritningar för exempelvis betongkonstruktioner.

Vår process för byggbemanning

Processen för din bemanning inom bygg och anläggning startar med att vi sätter ihop en kravprofil tillsammans med dig. Utifrån den här kravprofilen kan vi sålla fram rätt personal. Ju specifikare krav, desto träffsäkrare bemanning.

Vi kommer också överens med dig om hur personalens produktivitet och kvaliteten på deras arbete ska mätas. De här mätpunkterna kommer sedan följas upp när arbetet är igång.

Mätningen blir ett bra verktyg även för bemanningspersonalen, eftersom det blir tydligt vad du ser som en god insats. Något som inte alltid är helt lätt att förstå på en ny arbetsplats.

När kravprofilen är klar har det blivit dags att hitta bemanning för ditt projekt inom bygg eller anläggning. I många fall behöver vi inte se längre än till vår fasta personal och nätverk. Men vi använder även sociala kanaler och platsannonsplattformar. För att säkra att kandidaterna verkligen matchar kravprofilen använder vi en upparbetad process som bland annat involverar kompetensbaserade intervjuer.

Så småningom blir det dags för personalen att börja jobba. Även då kan vi vara behjälpliga med onboarding. Vi följer även upp med dig och personalen för att säkerställa att allt känns bra, redan efter första dagen och därefter löpande varje vecka.

Fördelarna med att hyra personal inom bygg

När du hyr in personal inom bygg och anläggning får du större flexibilitet. Det är den största fördelen för många.

Men du kan dessutom få in personer med kompetens som kanske inte finns i din personalstyrka, exempelvis vid föräldraledighet eller när du tar dig an ett projekt som avviker från normen för din verksamhet.

Inom bygg och anläggning är arbetsbeläggningen sällan jämn och fin. Det kommer toppar och dalar. Och då är bemanning en bra lösning för att kunna få det att fungera för dig i byggbranschen.

Lokal byggbemanning på din ort

Vårt bemanningsföretag hjälper dig med bemanning till bygg och anläggning runt om i landet. Med lokalkännedom och ett stort kontaktnät blir vi en personlig och effektiv partner för att lösa dina personalutmaningar.

För ett bemanningsföretag som förstår bygg och har ett kontaktnät som sträcker sig från Halland till Södermanland och vidare – kontakta våra något av våra kontor i Stockholm, Jönköping, Västerås eller Örebro. Oavsett om du är ute efter en engångsinsats eller återkommande lösning.

Vi finns i: