fbpx

Vårt löfte

Vårt löfte

Allt vi gör i vår verksamhet ska skapa framgång för individer och organisationer, i samband med detta ska vi dessutom vara branschens bästa arbetsgivare. Dessa två förhållningssätt gör att kunder och medarbetare erhåller ett bemötande som är i särklass.

Lokal förankring

Jobzones framgång bygger på närhet till kund och medarbetare genom engagerade egenföretagare med förankring i den lokala marknaden.

Socialt ansvar

Jobzone ska vara en aktiv givare och stötta utsatta grupper i samhället. Jobzone ska genom en tydlig idrottsprofil stödja lokal ungdomsidrott.