fbpx

Vår vision och historia

Vår vision och historia

Jobzone är det personliga, engagerade och lokala bemannings- och rekryteringsföretaget. Vår vision är att vara branschens bästa arbetsgivare och vårt mål är att skapa framgång för individer och organisationer. Våra 50 kontor i Sverige och Norge drivs av engagerade egna företagare på den lokala marknaden.

Jobzone Sverige – affärsmodell och framtidsvision

Jobzone arbetar systematiskt enligt affärsmodellen “Hållbar Bemanning och Rekrytering” Detta innebär att företaget strikt arbetar med att säkra alla processer som skapar en framgångsrik bemanningslösning. För att ytterligare stärka erbjudandet på marknaden är det internt tydligt kommunicerat att Jobzone ska vara branschens bästa arbetsgivare. Detta mål sätter krav på en väldigt hög standard i allt som avser hur företaget arbetar gentemot de befintliga medarbetarna. Den höga kvalitén bland medarbetarna kombinerat med den låga personalomsättningen är ett kvitto på Jobzones lyckade ambitioner. Under år 2013 påbörjades vår expansion enligt den modell som Jobzone AS mycket framgångsrikt genomfört i Norge. Modellen bygger på en expansion via lokala egenföretagare som driver verksamheten på ett stort antal strategiska platser runtom i landet.

Historik Jobzone / Adaptus

Adaptus Bemanning AB grundades år 2002 med en verksamhet inriktad på logistik, distribution, produktion och entreprenad. Verksamheten växte snabbt och år 2007 blev Adaptus ett auktoriserat bemanningsföretag och samma år erhåller Adaptus den första Gasellen vilken sedan har följts av ytterligare tre Gaseller. I mars år 2012 blev Jobzone AS likvärdig partner i den svenska Adaptus-koncernen och moderbolaget Adaptus Scandinavia namnändras till Jobzone Sverige AB.