Rekrytering inom ekonomi

Rekrytering inom ekonomi

Många ekonomiavdelningar är mitt uppe i ett omvälvande skifte som till stor del beror på en snabb teknikutveckling och ökad global konkurrens. Det traditionella ekonomiarbetet håller på att försvinna och kraven från verksamheterna att ställa om till proaktivt och strategiskt affärsstöd ökar.

Genom att förvalta affärerna på ett bra sätt bidrar ekonomiavdelningen till att bolaget kan växa och organisationen kan utvecklas. Vi har även vårt uppskattade nätverk Jobzone Club Lön där vi håller oss uppdaterade inom löneområdet. Vi samarbetar med YH skolor och befinner oss på rätt ställen för att trygga vårt nätverk av kandidater.

Exempel på tjänster inom Ekonomi/Finans/Lön/Inköp:

  • Lönespecialist
  • Löneadministratör
  • Ekonom
  • Chefer inom Ekonomi och Redovisning
  • Ekonomiassistent
  • Controller