Missa inte vårt lopp Running for shelter – Läs mer här

Lager

Bemanning inom lager

Rekrytering och produktiva bemanningslösningar för lager

Vi gör det enkelt och bekvämt för dig när du söker personal inom lager. Om du väljer en bemanningslösning, tar vi inte bara hand om rekryteringen utan sköter även löpande löner, sociala avgifter, semestrar och sjukersättningar. Oavsett om du väljer en rekrytering eller en bemanningslösning, ger vi oss inte med mindre än att vi når upp till dina högsta tänkbara förväntningar.

Vi har en lång och omfattande historik inom lager och arbetar med såväl stora lager som t ex Experts nordiska centrallager i Skillingaryd där vi rekryterat över 100 personer till små fåmansbetjänande lager.

Våra tjänster inom lager

  • Truckförare
  • Orderplockare
  • Orderpackare
  • Varumottagare
  • Lagerchefer och tjänstemän
  • Containertömning

Rekrytering av truckförare i alla klasser

Vi erbjuder truckförare med erfarenhet och truckbehörigheter för t ex orderplockstruckar, ledstaplande truckar, skjutstativtruckar, mindre motviktstruckar och klämtruckar för inomhusterminaler till större motviktstruckar i utemiljöer.

Lagerarbetare med vana av lagerhanteringssystem

Vi erbjuder kvalificerad personal med erfarenhet av att arbeta i olika lagerhanteringssystem vilket oftast gör att våra konsulter kommer igång och blir produktiva mycket snabbt. Har de exempelvis erfarenhet av ett system sedan tidigare så går det oftast relativt enkelt att lära sig ett liknande system.

Lagerchefer och andra lagertjänstemän

Förutom den personal som hanterar själva varuflödet genom lagret så tillsätter vi även tjänstemän som lagerchefer och annan personal för olika planerings- och ledningsfunktioner som t ex ansvarig för ingående eller utgående leveranser, ansvariga för reklamationer och olika skiftledarfunktioner.

Noggrann behovsanalys

För att säkerställa att vi verkligen förstår vilken typ av lagerverksamhet det handlar om gör vi alltid en noggrann behovsanalys. Rekrytering till ett lager ska givetvis göras med samma professionalitet som inom andra tjänster. Någon som fungerar bra på lager A fungerar inte med automatik lika bra på lager B.

På stora nischade lager är det exempelvis ofta större fokus på medarbetarnas produktivitet, vilket i praktiken kan innebära en hög nivå av plockade orderrader med minimalt antal fel. På ett mindre lager kanske samma person ska hantera varuflödet hela vägen från containerlossning, registrering i lagerhanteringssystemet och sedan hela processen till utleverans. Här kan det också läggas större fokus på att kandidaten fungerar bra socialt med den övriga arbetsgruppen.

Receptionister

En receptionists arbetsuppgift brukar huvudsakligen vara att ta hand om inkommande samtal via växel och koppla vidare till rätt avdelning. I arbetet kan även ingå att hålla snyggt i allmänna utrymmen och konferensrum, duka på och av inför och efter möten, lättare servering, sköta post och bud samt att på olika sätt vara behjälplig för kollegorna på kontoret.

Kontorsadministratörer / Back office

Vi erbjuder kontorsadministratörer och back office-personal. Arbetsuppgifterna kan även här handla om att ta hand om inkommande samtal till företaget. Här kan telefonvana och erfarenhet av kontorsadministration sedan tidigare vara ett typiskt krav. Typiska arbetsuppgifter för en kontorsadministratör kan vara administration av leasing- och hyreskontrakt, hantering av leverantörsfakturor och reseräkningar, kontorsinköp, att agera intern kontaktperson för pensioner och att ansvara för bolagets bilar och telefoni. Dessutom kan det ingå att agera stöd med olika administrativa uppgifter. Våra kontorsadministratörer har i regel god kunskap om och mångårig vana av att arbeta i Microsoft Office.

Vi kan dina behov

Vi på Jobzone följer med den nya personalen ut på arbetsplatsen, övervakar inskolningen och ser till att alla de nya rutinerna sitter ordentligt. Det ingår i vårt uppdrag, och det gör att vi kan säkerställa både att du som kund verkligen får en fungerande lösning och att din nya arbetskraft känner sig helt bekväm med sina uppgifter. Och vi följer kontinuerligt upp hur det går och stöttar våra konsulter vid behov.

Auktoriserat bemanningsföretag

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket bland annat innebär att vi är anslutna till kollektivavtal och ser till att vår personal har tillgång till marknadsmässiga löner och rimliga anställningsvillkor.

Vill du veta mer?
Albert Zeka, 070-778 88 47, albert.zeka@jobzone.se