fbpx

Pressmeddelande 4 oktober 2016

Pressmeddelande 4 oktober 2016

Bemannings- och rekryteringsföretaget Jobzone storsatsar på tjänstemannasidan

Sedan tidigare har Jobzone ett mycket konkurrenskraftigt koncept inom logistik och industri. Under 2014 utökades verksamheten att omfatta även tjänstemannasidan. Denna satsning förstärks nu med ett tydligt fokus på tjänster inom; kundtjänst, administration, ekonomi, inköp, sälj och marknad. Företaget ska vara branschens bästa arbetsgivare med allt som det förpliktigar.

”Vi ser en stor potential i den svenska bemanningsmarknaden med fortsatt tillväxt de närmaste åren. Vi ser fram emot att göra samma framgångsresa i Sverige som vi gjort i Norge. Även om det är en tuff marknad med hög konkurrens, ser vi att vårt sätt att arbeta med fokus på kvalitet och resultat verkligen är något som kunderna uppskattar och som betalar sig i längden”.

Tom Rune Graarud, Koncernchef, Jobzone

Det är riktigt spännande att se att vårt koncept Produktiv Bemanning och Rekrytering som vi utvecklat för att möta våra kunders höga krav på kvalitet inom logistik- och industri är direkt överförbart på tjänstemannasidan. Konceptet fokuserar på förhållandet mellan insatta resurser och erhållet resultat i ett långsiktigt perspektiv. Vi upplever att det finns ett tydligt sug efter en aktör som lägger ner mer tid för att säkerställa en lyckad bemanning och som jobbar med kompetent personal i alla led. Vill man ha det lägsta timpriset är vi kanske inte rätt aktör men söker man istället bästa resultat och kvalitet i förhållande till pris och insatta resurser har vi ett riktigt konkurrenskraftigt erbjudande.

Jobzone omsätter ca 1,4 miljarder i Norge och Sverige fördelat på 50 lokalkontor och koncernen sysselsätter årligen cirka 8 000 medarbetare.

Anton Lind, VD, Jobzone Sverige