Vår rekryteringsprocess

Jobzone har en väl beprövad rekryteringsprocess som omfattar ett gediget matchningssystem och består av fyra faser:

 1. Kravprofil och kandidatsök
  Tillsammans med dig som uppdragsgivare specificerar vi en kravprofil. Därefter påbörjas annonsering och kandidatsökning.

 2. Urval
  Kandidaterna djupintervjuas och urvalstestas, varefter vi presenterar ett antal personer med tillhörande personprofiler. Ni intervjuar därefter de aktuella kandidaterna.

 3. Slutförande
  Vår samlade bedömning presenteras och jämförs med era intryck från intervjuerna.
  Val av kandidat och beslut om anställning sker. Därefter ger vi återkoppling till övriga sökande.

 4. Uppföljning
  Kontakt tas med er och med den nya medarbetaren. Tillsammans följer vi upp att samtliga högt ställda kriterier är uppfyllda. Genom att metodiskt tillämpa vår rekryteringsprocess kan vi garantera:

  • Struktur och kontroll.
  • Kompetensbaserad rekrytering.
  • Kontroll på lagar och regler.
  • Ett av marknadens bästa analysverktyg avseende personlighetstester.

Behöver du hjälp med bemanning eller rekrytering?

 • Skicka in din förfrågan eller ring oss på 08-448 06 40 så svarar vi omgående (mån–fred).