Facility Services

Facility Services

Kring ett varuhus ska vissa saker bara funka utan att märkas. Kundvagnar ska finnas tillgängliga, rabatterna ska vara fina, skräpet ska vara bortplockat och snön ska vara bortskottad. Jobzone Facility Services tar ett helhetsansvar kring er yttre skötsel, innan problemen uppstår.

Exempel på tjänster inom Facility Services:

  • Kundsvagnsrangerare
  • Snöröjare
  • Markarbetare
  • Trädgårdsarbetare.
  • ”Det som är kännetecknande för Jobzone är att de alltid lyckas matcha rätt person mot de krav vi ställer avseende aktuell profil. Men tanke på att de har en stark lokal förankring säkerställer det att leveransen av bemanningstjänster sker snabbt och tryggt. Vi får också en bra uppföljning och förslag på nya bemanningslösningar”

    Eva GundePersonalchef, Profiduct AB.