fbpx

Expert

Jobzone fick ansvaret för att rekrytera 150 personer till Experts Nordiska centrallager i Skillingaryd. Tjänsterna omfattar allt från site manager och övriga tjänstemän till lagermedarbetare för såväl ankommande och utgående gods.

Jobzone i norska Skien har under 14 år arbetat med bemanning av Experts norska centrallager. När Expert beslutade att centralisera lagerverksamheten i Skandinavien frågade de om Jobzone ville ”följa med” till Sverige. Redan 2013 stod det nya lagret på plats och beslut togs att fullfölja planerna trots att Expert lagt ner butiksverksamheten i Sverige 2012.
– Att det tog ett par år passade oss faktiskt bra. Vi stod då ännu bättre rustade med resurser och hade stor vana att bemanna den här typen av logistikuppdrag, berättar Anton Lind, tidigare VD på Jobzone Sverige.

”En viktig bidragande orsak till att vi valde Jobzone var deras koncept Produktiv Bemanning samt vår goda erfarenhet från de tidigare uppdrag i Norge som Jobzone genomfört åt oss”

berättar Christian Hellman, Site Manager på Expert.

Egen inhouseorganisation på plats

Ett treårigt avtal skrevs med uppdraget att rekrytera 150 personer, inklusive platschef, ledningsgrupp, övriga tjänstemän och alla lagermedarbetare. All kollektivpersonal jobbar åt Jobzone 6 månader i provanställning, tjänstemännen rekryteras direkt till expert. Jobzone har byggt upp en projektorganisation inhouse hos Expert i Skillingaryd som man satsat stora resurser på i uppstartläget.

Varmt välkomnande lokalt

”Vi inledde med en två dagars workshop med vår projektorganisation tillsammans med befattningshavare från Expert Norge”, fortsätter Anton. ”Där jobbade vi fram kravprofiler och en kommunikationsplan för rekrytering, bokade möten med kommunen och arbetsförmedlingen och journalister lokalt. Vi blev verkligen mycket varmt välkomnade av det lokala näringslivet”, konstaterar Anton. ”Vi fick ju även själva föra Experts talan då de inte hade någon representation på plats.”

Kombinerat med detta har Jobzone Norge haft ansvar för nedbemanningen av tidigare lagerverksamheten i Norge och verkat för att få ut dem i andra anställningar.

Speed-dating

”Vi hade ett stort speed-dating-event i Vaggeryd där vi genomförde 379 personliga möten på en dag”, berättar Anton. ”Personaltillgången har varit förhållandevis god. För oss är det en nyetablering i den här regionen som är helt beroende av vi får de bästa kompetenserna till vår verksamhet. Vi konkurrerar med Ikea, Elgiganten och flera andra stora logistikenheter om arbetskraften. Därför är det givetvis viktigt att erbjuda bra anställningar. Vi har tillsammans med Expert en tydlig strategi att arbeta långsiktigt och erbjuda trygga villkor med bland annat friskvård och andra sammankomster för att skapa trivsel. Men intresset har varit stort, hittills har vi fått runt 1400 ansökningar.” Se även artikel i Jönköpingsposten.

Det största projekt vi har gjort

”Jag är själv imponerad av hur det svensk-norska samarbetet fungerat”, berättar Anton Lind stolt. ”Det är alltid en utmaning att jobba i en projektgrupp men det har fungerat fantastiskt bra och mitt jobb som projektledare har fungerat väldigt enkelt då alla varit så självgående.” Vår platschef Sandra Dolfén har till och med flyttat ner till Jönköping och tagit huvudansvaret. Eftersom vi har samarbetat i 6 år så jag känner mig fullständigt trygg”, avslutar Anton Lind.

Stort som nio fotbollsplaner

Svenska Expert gick i konkurs 2012 men är väl etablerade i våra grannländer Norge, Danmark och Finland. Nu bygger man upp en centraliserad logistikverksamhet som ska försörja Expert-kedjans 583 butiker på dessa marknader med produkter. Då ligger det nya centrallagret i småländska Skillingaryd geografiskt mycket strategiskt placerat. Anläggningen täcker en yta på 60 000 kvadratmeter, vilket motsvarar hela nio fotbollsplaner. Expert International är verksamma i ett tjugotal länder och räknas som en av de största hemelektronikkedjorna i världen med sina 8300 butiker.

”Att få ansvaret för att rekrytera och bemanna ett så strategiskt projekt för en av Nordens största detaljhandelskedjor är en utmaning som inspirerar”

berättar Anton.

Stor utmaning att bygga organisation från grunden

– Det har varit en väldigt stor utmaning att bygga upp en hel organisation från grunden, inte minst när man anställer chefer så behöver man lägga ett pussel av profiler så att det blir en fungerande grupp. Oftast vid rekrytering har man en befintlig organisation att relatera till men här behövde man tänka på helheten från början. Det var inte bara att hitta rätt folk med rätt kompetens, de ska också matcha varandra som människor. Med rätt sammansättning av grupperna kan utvecklingen gå så mycket fortare. Här tycker jag att Jobzone har lyckats väldigt bra med att hitta en bra mix av personligheter, äldre och yngre, män kvinnor med olika bakgrund så att vi fått en bra balans, berättar Christian Hellman, Site Manager på Expert.

”Största fördelen med Jobzone är en bra personalpolitik, de vill vara den bästa arbetsgivaren och de hanterar inte personalen som några slit- och slängvaror”.

Personalpolitiken en framgångsfaktor

– Största fördelen med Jobzone är en bra personalpolitik. De vill vara den bästa arbetsgivaren och de hanterar inte personalen som några slit- och slängvaror, utan vill verkligen ge de anställda en bra upplevelse och en bra arbetsplats. Det märks när man har med Jobzone att göra att det är inte bara något de säger, utan något de verkligen jobbar efter. Den här inställningen till personalen känner jag är unikt med Jobzone – en verklig framgångsfaktor. Jag har jobbat med de flesta rekryteringsbolagen häromkring och jag brukar ha lätt för att hitta brister, men Jobzone tar verkligen sitt arbete seriöst. Allt har flutit på väldigt bra”, avslutar Christian.

Christian Hellman, Site Manager på Expert.