Bemanning inom transport

Våra tjänster inom transport och distribution

  • Säljande distributörer
  • Distributörer av paket
  • Distributörer av kyl- och frysvaror
  • Dryckesdistribution

Säljande distributörer

På Jobzone har vi lång erfarenhet av säljande distribution, till exempel brödtransporter till livsmedelsbutiker. Det är uppgifter där konsulten måste hålla mycket hög servicenivå, kommunicera med butikschefer och konsumenter och exponera varor på hyllorna. Bland våra största kunder inom detta område finns Pågen, Fazer och Polfärsk. Vid rekryteringen av säljande distributörer lägger vi extra vikt vid social kompetens. Dessa personer ska ge såväl dig som kund och dina slutkunder ett professionellt bemötande.

Styckedistribution av paket

Vi erbjuder distributörer som levererar paket och styckegods inom såväl livsmedel som industri. Du ska kunna lita på att du får en riktigt kunnig och erfaren chaufför med erfarenhet från just din bransch. Vi vet hur viktigt det är att paketen kommer till rätt mottagare i rätt tid, därför lägger vi stor vikt vid att våra chaufförer ska ha god lokalkännedom. Inom detta område hjälper vi bland annat Schenker.

Distribution av kyl- och frysvaror

Vi erbjuder chaufförer med dokumenterad erfarenhet av distribution av kyl- och frysvaror. Även här är det viktigt att våra konsulter kan bemöta kund och slutkonsument och vara lyhörda mot specifika önskemål. Här arbetar vi bland annat åt ICA, Konsum och Axfood.

Dryckesdistribution

Våra dryckesdistributörer levererar drycker till butiker och restauranger. Här är det viktigt att känna till varje kunds specifika önskemål därför utbildar vi alltid varje konsult på plats. Bland våra större uppdragsgivare inom dryckesdistribution kan nämnas Spendrups, Åbro och Coca Cola.

Välutbildade chaufförer med körkort för lastbil och truck

Vi har alltid tillgång till välutbildad och personal med C-körkort för lastbil eller CE-kompentens för lastbil och bil med släp eller trailer. De flesta har både C- och CE-behörighet. Se våra lediga tjänster för transport här. Våra konsulters omfattande körvana innebär minskade risker för incidenter och viten för dig som kund. Då det inom exempelvis dryckes- och livsmedelsdistribution ofta även krävs truckbehörighet har vi som krav att våra chaufförer ska inneha såväl A- som B-behörighet.

Vi arbetar nära dig

Alla vi som arbetar som kund- och medarbetaransvariga inom området distribution på Jobzone har själva börjat vår karriär på Jobzone som distributörer. Vi känner till hur verkligheten ser ut hos våra kunder. När vi inleder ett nytt samarbete så åker vi själva gärna med någon av kundens chaufförer för att se hur kundens rutiner och fordon fungerar. Ju mer vi lär oss om kunden desto enklare blir det för oss att tillsätta rätt kompetens och briefa över kunskapen och vilka förväntningar som finns på uppdraget till våra medarbetare. Det bidrar till mindre stress och färre olyckor och är en av nycklarna till vår framgång inom transportsegmentet.

Kontorsadministratörer / Back office

Vi erbjuder kontorsadministratörer och back office-personal. Arbetsuppgifterna kan även här handla om att ta hand om inkommande samtal till företaget. Här kan telefonvana och erfarenhet av kontorsadministration sedan tidigare vara ett typiskt krav. Typiska arbetsuppgifter för en kontorsadministratör kan vara administration av leasing- och hyreskontrakt, hantering av leverantörsfakturor och reseräkningar, kontorsinköp, att agera intern kontaktperson för pensioner och att ansvara för bolagets bilar och telefoni. Dessutom kan det ingå att agera stöd med olika administrativa uppgifter. Våra kontorsadministratörer har i regel god kunskap om och mångårig vana av att arbeta i Microsoft Office.

Vi kan dina behov

Vi på Jobzone följer med den nya personalen ut på arbetsplatsen, övervakar inskolningen och ser till att alla de nya rutinerna sitter ordentligt. Det ingår i vårt uppdrag, och det gör att vi kan säkerställa både att du som kund verkligen får en fungerande lösning och att din nya arbetskraft känner sig helt bekväm med sina uppgifter. Och vi följer kontinuerligt upp hur det går och stöttar våra konsulter vid behov.

Auktoriserat bemanningsföretag

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket bland annat innebär att vi är anslutna till kollektivavtal och ser till att vår personal har tillgång till marknadsmässiga löner och rimliga anställningsvillkor.

Vill du veta mer?

Kontakta Henrik Hägglund, 070-77 87 348, henrik.hagglund@jobzone.se eller Firas Dakkak 070-778 88 46, firas.dakkak@jobzone.se

Behöver du hjälp med bemanning eller rekrytering?

  • Skicka in din förfrågan eller ring oss på 08-448 06 40 så svarar vi omgående (mån–fred).