fbpx

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB ett väletablerat byggföretag som erbjuder ett brett utbud av tjänster inom byggsektorn i Östergötland. Uppdragen utgörs till stora delar av arbeten inom regionens näringsliv och offentliga sektor. Under snart ett år har Jobzone haft möjlighet att hjälpa till att bemanna flera av deras projekt.

För ett år sedan hade Åhlin & Ekeroth aldrig tagit hjälp av någon typ av bemanningstjänst, men sommaren 2021 bestämde de sig sig för att testa och valet föll då på Jobzone. Jobzones affärsområdeschef för Norrköping, Katarina Lock, upplever att det ända sedan dag ett varit ett väldigt lyckat samarbete som kunnat växa och utvecklas med tiden.

Jag känner att vi inte bara har en relation som leverantör och kund utan snarare att vi är samarbetspartners. Just nu jobbar vi på fem av deras projekt och totalt har vi varit med på fjorton stycken, säger Katarina Lock.

Ett utmärkande samarbete

Projekten som Jobzone arbetat på tillsammans med med Åhlin & Ekeroth består främst av produktion av bostäder i Östergötland, där båda företagen har kontor. Uppdragen kräver arbetskraft för både invändigt och utvändigt arbete och innefattar därmed tjänster så som byggnadsarbetare och betongarbetare.

– Vi tar hand om klassisk bemanning som vilket kan innebära snabb hjälp om någon är sjuk eller liknande. Men det som också utmärker vårt samarbete med Åhlin & Ekeroth är att vi också är med redan tidigt i planeringsarbetet, på så sätt kan vi sitta tillsammans och planera hur vi bäst ska lägga upp resurserna för projektet, säger Katarina Lock och fortsätter:
– Det ger självklart en väldigt positiv signal att de litar på oss. Att vi inte bara fyller luckor utan att vi även är med på projekt där vår personal blir en del av den ordinarie arbetskraften.”

Kommunikation och transparens

För ett lyckat bemanningsuppdrag förtydligar Katarina Lock att god kommunikation är en av de viktigaste delarna. Hon tror att det som gjort deras arbete med Åhlin & Ekeroth lyckat dels är den öppenhet, kommunikation och transparens de båda haft mot varandra.

– De behov de kommunicerar till oss är väldigt tydliga, och i god tid. De är ett väldigt inkluderande företag att arbeta med. Vår personal trivs väldigt bra där, både vad det gäller uppgifter, stämning och säkerhet , säger Katarina Lock.

Martin Enebjörk, projektchef på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, ser också att samarbetet varit lyckat och bra.
– Vi har tillsammans haft en god dialog och på så sätt kunnat parera våra interna resursbrister. Samarbetet har gjort att vi kunna leverera våra projekt i rätt tid och med den bra kvalité vi är kända för.” säger Martin Enebjörk.

Läs om en medarbetares vardag i byggbranschen