Aktuellt

11 Aug, 2017

Pride 2017

Arbetsförmedlingen har sedan några år ett samarbete med Pride i syfte att motverka de fördomar som finns avseende människors läggning. Med anledning av detta genomförde Jobzone en aktivitet tillsammans med Arbetsförmedlingen där temat var att belysa HBTQ-f...
Läs mer