fbpx

Har jag rätt lön?

Har jag rätt lön?
26/05/2020 trafikgaffla
har jag rätt lön

Rättvis kompensation för utfört arbete är en viktig fråga. Visste du att tre av tio löntagare är missnöjda med sin lön?

Bland kvinnorna är siffran något högre där 35 procent av alla förvärvsarbetande kvinnor är inte nöjda. En förklaring till att kvinnor är mer missnöjda kan vara osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, men också att lönerna i kvinnodominerade yrken generellt sett är lägre.

Ny statistik från SCB och LO visar dock att kvinnors löner har ökat mer än mäns de senaste åren. Det kan vara en effekt av arbetet med lönekartläggningar. Från och med 1 januari 2017 omfattas nämligen alla arbetsgivare av kravet på en årlig lönekartläggning (Källa: https://media.visma.se),

Att veta om man ligger rätt lönemässigt är inte alltid så enkelt. Innan man går in i ett lönesamtal kan det vara en bra idé att ta reda på hur man ligger till jämfört med snittet för sin yrkesgrupp.

Tänk bara på att inte enbart ha lönestatistik som argument vid en löneförhandling. Viktigt är att tänka igenom vad man gjort, måluppfyllnad, fokusera på ”hårda fakta” och framhäva sin prestation över året. Läs gärna artikeln ”Lyckas med lönesamtalet” för fler tips!

4 tips hur du kollar upp din lön

  1. Statistiska centralbyråns hemsida kan du enkelt göra en sökning för det yrke du letar efter. Där kan du också hitta medellöner för över 400 olika yrken uppdelat efter utbildningsnivå, ålder, sektor och kön. Dessa siffror baseras på undersökningar som samlats in från arbetsgivarna och baseras på ca 2,4 miljoner personers lön. Så siffrorna kan räknas som tillförlitliga.
  2. allastudier.se kan man jämföra löner baserat på kön, ålder, utbildningsnivå samt privat- eller offentlig sektor. Där finns även prognoser för olika yrkesområden gällande konkurrens och efterfrågan på arbetsmarknaden.
  3. Lönestatistik.se är en sajt där du kan söka efter löneuppgifter för ditt yrke och jämföra löner. Statistiken baseras på anställdas egna uppgifter till sajten, just nu ca 338 000 referenser. Här kan du även ställa frågor till experter.
  4. Ditt fackförbund kan ge dig aktuell lönestatistik baserat på uppgifter från sina medlemmar. Många fackförbund har även personlig service där du kan få råd inför ett lönesamtal, frågor kring lön med mera.

Löneläget på arbetsplatsen

Ett annat sätt är att faktiskt diskutera löneläget på arbetsplatsen. Ofta råder det ofta en tystnadskultur på företagen om att diskutera lön, något som egentligen bara gynnar arbetsgivaren. Det finns ingen lag som säger att man inte får diskutera sin lön med kollegor, och så länge du inte skrivit på något avtal där det specifikt står att du inte får yppa din lön, så är det ett bra sätt att få koll på löneläget. Det kan också vara bra om du känner att du är lågt lönesatt jämfört med andra i samma position.

Vi hoppas att du med dessa tips får ett bra underlag för ditt lönesamtal eller val av yrke!

Relaterat innehåll: