fbpx

Arbetsglädje och produktivitet i en arbetsgrupp?

Arbetsglädje och produktivitet i en arbetsgrupp?
17/01/2015 trafikgaffla

Hur skapar du arbetsglädje och produktivitet i en arbetsgrupp?

Varför fungerar vissa grupper bättre än andra trots att enskilda personers skicklighet och utbildning är densamma? Vad händer i en ny grupp innan alla funnit sin plats och trygghet, hur fungerar gruppdynamiken? En viktig nyckel till att förstå detta är den så kallade FIRO-teorin.

I min roll med att hjälpa företag med bemanning och rekrytering så kommer jag ofta in på frågor kring gruppdynamik och hur vi skapar förutsättningar för ökad arbetsglädje och prestation. Jag brinner själv för dessa frågor och har genom min bakgrund samlat på mig mängder med erfarenheter som jag gärna delar med mig av.

En relationsteori

Hur kommer det sig till exempel att en grupp kan prestera så mycket bättre än en annan grupp trots att förutsättningarna på papperet ser ut att vara helt desamma? Det här var en fråga som bland annat amerikanska marinen gav i uppdrag till psykologen och forskaren Will Schutz att undersöka redan på femtiotalet. Man hade nämligen märkt att besättningarna på olika örlogsfartyg presterade rejält olika trots motsvarande organisation och utbildning. Resultatet av Will Schutz forskning utmynnande i FIRO-teorin, ett grundläggande verktyg för dig som ledare som klargör vilka drivkrafter som styr människors gruppbeteende. Teorin har sedan uppdateras ett flertal gånger men dess grundläggande idéer är fortfarande i högsta grad aktuella.

Jag brukar själv använda mig ofta av denna teori för att hjälpa företag och ledare att bättre förstå mekanismerna som styr vårt gruppbeteende. Inom Jobzone har vi hämtat en hel del input till våra egna processer till det koncept som vi själva kallar Produktiv bemanning.

Hur får jag en ny grupp att utföra ett arbete tillsammans?

Som ledare är din uppgift att leda gruppen mot målet och få ett arbete utfört. Därför gäller det att de första faserna blir så korta som möjligt. Då är det viktigt att skapa rätt förutsättningar. Det kan vara att du behöver vara väldigt tydlig mot gruppen och förklara vilka värderingar och regler som gäller på arbetsplatsen. Du kan föra diskussioner kring hur ni ska förhålla er mot varandra och gemensamt bestämma ett antal regler, till exempel att ni inte pratar om varandra utan med varandra. Har man problem med en person så får man lov att ta upp det direkt med honom eller henne. Här kan du som ledare dela med dig av ett antal verktyg.

Första fasen – ett exempel

Tänk dig att du är ledare för ett idrottslag med ungdomar på en fotbollscup. Första dagen när ni kommit på plats är det viktigt att du är tydlig med vad som gäller, ”hör ni grabbar och tjejer, vi ska sova i de här rummen, här inne får ni inte äta, ni ska packningen vid huvudändan, klockan 11.30 äter vi lunch och då ställer ni upp på ett led utanför matsalen, o s v. Sedan tar du med hela gänget och visar att ”här är matsalen, ni tar mat därborta, de här två borden ska vi använda, alla dukar av efter sig och lämnar in disken här borta, gafflar och knivar för sig. Ni får utse en person vid varje bord som torkar av och gör snyggt efter er, o s v”.

Nästa dag räcker det med att säga, ”ställ upp utanför så går vi och äter”. Då vet alla vad som gäller och känner sig trygga. Den här gruppen behöver ett ledarskap präglat av auktoritet. De är inte mogna att ta koncensusbeslut och ha en massa gruppdiskussioner.
Det här är ett typiskt exempel på vad den fas som enligt FIRO-teorin kallas för ”Tillhörighetsfasen”. Lär du dig att känna igen de olika faserna och vara uppmärksam på gruppens signaler så har du kommit en bra bit på vägen mot ett medvetet ledarskap.

Det här är ett typiskt exempel på vad den fas som enligt FIRO-teorin kallas för ”Tillhörighets-fasen”. Lär du dig att känna igen de olika faserna och vara uppmärksam på gruppens signaler så har du kommit en bra bit på vägen mot ett medvetet ledarskap. Läs mer om FIRO-teorins olika faser:

Intresserad att veta mer?

Är du intresserad att undersöka hur du kan förbättra arbetsglädjen och produktiviteten i din arbetsgrupp? Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion. Eller kanske för en föreläsning?

Intresserad att veta mer om FIRO-teorin?

Är du intresserad att undersöka hur du kan förbättra arbetsglädjen och produktiviteten i din arbetsgrupp? Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion. Eller kanske för en föreläsning?

Anton Lindh, vd och grundare på Jobzone Sverige.
Kontaktuppgifter: Tel: +46 70 778 83 36anton@jobzone.se

“Anton utbildar och föreläser om ledarskap och gruppdynamik. Förutom en fil kand inom bl a personal och organisation och mångårig erfarenhet inom rekrytering och bemanning har han en bakgrund som ledare inom försvarsmakten och räddningsverket.”

Läs mer om vårt koncept: “Hållbar bemanning & rekrytering