fbpx

Tre tips för att undvika konflikter på jobbet!

Tre tips för att undvika konflikter på jobbet!
29/04/2020 trafikgaffla

Finns det någon på jobbet som du står i konflikt med?

Ansvaret för lösningen ligger troligtvis hos dig själv, säger Marco Elsafadi. Många har upplevt hur det är att inte komma överens med en kollega. Ibland kan det gå så långt att man börjar se på den andra som en fiende.

I en undersökning som gjorts av YouGov för Dale Carnegie Training Norge rapporterar hela 14% att de har varit sjukskrivna till följd av olösta konflikter på jobbet. 9% har haft kortvarig frånvaro under perioder, medan 5% har slutat med långtidssjukskrivning.

I Sverige uppges mer än var tredje anmälan om arbetssjukdom vara orsakad av organisatoriska eller sociala faktorer. Framförallt fler kvinnor blir sjukskrivna på grund av konflikter, stress och mobbning på jobbet.  Det framkommer i en rapport från Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2017). Dåliga relationer och bristfällig organisation är orsakerna.
Många människor känner att de nästan är isolerade eller utfrysta på arbetsplatsen. Detta medför stora kostnader för de anställda själva, företaget och samhället som helhet. Frågan är hur man bäst ska förebygga sådana konflikter och vad kan man göra för att lösa dem?

Relationskännare

Marco Elsafadi kallar sig själv för ”relationskännare” och har många tankar om arbetskonflikter och hur vi kan hantera dem. Han är tidigare landslagsspelare i basket men arbetar nu för tiden med mänskliga relationer. År 2002 grundade han organisationen New Page som fram till 2011 arbetade med utsatta ungdomar, missbruksproblem, skolkare, fritidsproblem och våld.

Men hur blir man en relationskännare?

– Jag har arbetat med relationer i många år och på många olika nivåer. Titeln är något jag kallar mig för att uttrycka det i ord. Man kan säga att jag ”tänker relationer” större delen av dagen, och det beror ju såklart på att vi människor lever i relationer till andra hela tiden.

Så fort vi går in i ett rum använder vi en slags sensor för att läsa av stämningen i rummet, vi kollar vad som händer mellan personerna i rummet. I den meningen är vi alla relationskännare, men vissa är mer medvetna om det. Man kan också träna för att bli mer medveten om de relationer man möter och relaterar till varje dag, förklarar Marco.

Samarbete och generositet

Marco Elsafadi är fascinerad över den kraft som uppstår i förhållandet mellan människor, både de bra och de dåliga. Han menar att vi alla är ansvariga för att skapa en bra miljö på arbetsplatsen. Ibland kan svåra situationer uppstå mellan anställda och då bör vi själva vidta åtgärder för att förbättra situationen – även om det känns oskäligt.

– Generositet är en extremt viktig funktion i sådana situationer. Filosofiskt sett skulle jag säga att alla arbetsplatser är helt beroende av generositet för att fungera. Om två anställda har blivit ovänner måste en av dem ta det första steget och sträcka ut en hand, även om man känner att man inte själv är ansvarig för att situationen uppstod. Om man inte visar generositet, och till och med initierar en förbättring, kommer det aldrig att bli en lösning på konflikten och den kan utvecklas till en väldigt jobbig situation.

Tvångslösningar

Ibland måste en tredje part, kanske en chef eller någon i ledningen, bryta in och tvinga fram en lösning. Det är inte nödvändigtvis idealiskt men ibland absolut nödvändigt, säger Marco.

– I vissa fall kan det vara en bra lösning, men det kan vara problematiskt om de berörda personerna känner att lösningen ändå inte blir bra. Då sopar du bara problemet under mattan. En bra lösning på en sådan konflikt kräver att medarbetarna verkligen känner att situationen tas på allvar och att försöken att lösa den är äkta, förklarar Marco.

Kommunikation är viktig

Elsafadi framhäver också en annan viktig faktor när det gäller att klara upp konflikter, nämligen kommunikation.

– Ofta kan det vara svårt att säga vad du egentligen känner i en situation. Men när du väl lägger korten på bordet kan du gå vidare och ta nästa steget mot en lösning. Om det till exempel har hänt något allvarligt på jobbet, men ingen vill kännas vid situationen, behöver ni prata om det oavsett hur obekvämt det känns. Om inte kommer den tysta konflikten att växa hos de berörda personerna och förhållandet kommer att präglas av det. Man börjar se saker med kritiska glasögon, förklarar Marco.

Marco anser att det är viktigt att hantera sådana situationer i ett tidigt skede, för att förhindra att situationen växer utom kontroll.

– Om konflikten fortsätter över tid skapas en illusion i vårt huvud som inte matchar verkligheten. Vår hjärna skiljer inte mellan vad vi fabricerar och vad som är verkligt. Då måste vi prata med den vi har konflikt med annars kommer illusionen inte att bryta ner, påpekar Marco.

Kommunikation och generositet är sålunda guld värt när det gäller att lösa konflikter på arbetsplatsen!

Prata med dig själv

Slutligen påpekar Marco på en annat perspektiv som kommer att påverka situationen.

– Prata med sig själv. Alltså, det du egentligen säger till dig själv i ditt huvud. Ofta kan man uppleva situationer där man automatiskt tänker “Vem f … tror han att han är?”. Då borde man istället räkna till tio, och försöka förstå den andras situation. Kanske var situationen inte som jag upplevde den, kanske fanns det speciella skäl till varför det inträffade?

– Det finns alltid fler sanningar än vår egen. Och om vi bara försöker bli mer förstående och positiva kommer resultat bli att vi får en bättre konflikthantering och ökad livskvalitet. Det kan inte förväntas att alla på arbetsplatsen ska vara vänner, men alla borde kunna vara vänliga mot varandra. Det måste vi kunna förvänta oss av alla, avsluta Marco.


Tre tips för att undvika konflikter på arbetsplatsen

Sammanfattningsvis har Marco har tre nyckelord när det gäller att undvika konflikter på arbetsplatsen:

  • Generositet:

    Var inte alltför låst över vem som har rätt eller fel – ta istället initiativet till en lösning även om du inte känner att du är ansvarig för situationen.

  • Kommunikation:

    Pratar man med varandra begränsas risken för missförstånd som bidrar till att stärka konflikten.

  • Empati:

    Försök att se situationen från den andres synvinkel.

Blev du mer nyfiken på Marco och hans arbete?

Här kan du läsa mer om honom: https://no.wikipedia.org/wiki/Marco_Elsafadi