fbpx

“Expansionen får aldrig ske på bekostnad av vårt uppdrag som arbetsgivare”

“Expansionen får aldrig ske på bekostnad av vårt uppdrag som arbetsgivare”
15/12/2021 trafikgaffla

För snart tjugo år sedan lade entreprenören Tom Rune Graarud tillsammans med Øyvind Henriksen grunden för ett bemanningsföretag som senare kom att bli Jobzone. Målet var att skapa ett bolag som skulle fylla en viktig funktion för framtidens kompetensbehov och utvecklingsresan har gått som tåget. Framgångsreceptet? Att de aldrig gett vika för visionen om att vara branschens bästa arbetsgivare.

Det finns många som kan dra lärdomar från Tom Rune Graarud, medgrundare och styrelseledare för Jobzone. Redan på 90-talet utvecklades ett koncept som fått Jobzone att positionera sig som det tredje största bemanningsföretaget i Norge och expandera till ett flertal orter i Sverige. Branschen har genomgått stora förändringar under tiden – men Jobzones vision har alltid varit lika högaktuell.

– När allt började såg jag och Øyvind att bristen på arbetskraft och kompetens skulle växa sig allt större. Samtidigt fokuserade många aktörer inom bemanningsbranschen på att ta hand om stora kunder framför att se till hur de agerade som arbetsgivare. Med en önskan om att skapa ett bemanningsföretag för framtiden utvecklade vi ett koncept baserat på visionen om att vara branschens bästa arbetsgivare vilket vi fortfarande håller fast i, berättar Tom Rune.

“Ska du lyckas i branschen kan du inte ta några genvägar”

Etableringen i Oslo gick bra, det var många som trodde på konceptet och Jobzone tog ny mark i flera städer runt om i landet. År 2011 såg de sig om efter expansionsmöjligheter över landsgränsen och gick in som huvudägare i Adaptus som senare kom att bli Jobzone Sverige. Tom Rune förklarar att den starka men kontrollerade tillväxtresan varit, och fortfarande är, en del av en medveten strategi:

– Expansionen får aldrig ske på bekostnad av vårt uppdrag som arbetsgivare.
Ska du lyckas i branschen kan du inte ta några genvägar, du behöver vara seriös med allt du gör. Att ivrigt hoppa på alla slags öppningar är sällan förenligt med att vara den bästa arbetsgivaren. Inför framtiden hoppas jag därför på att vi fortsätter behålla vår positionering i Norge och att vi expanderar kontrollerat till nya orter i Sverige. Jag är övertygad om att den viktigaste bakgrunden till vår omsättningstillväxt handlar om att vi alltid fattat beslut utifrån vår vision.

Arbetsgivare måste ge utrymme för livets olika zoner

Det är inte bara Tom Rune och Øyvind som ägnat en stor del av karriären åt att utveckla Jobzone, de har haft många nyckelpersoner vid sin sida sedan en lång tid tillbaka. Det i sig säger en hel del om att de värnat om att efterleva de sunda värderingar som finns i grundkärnan.

– Som arbetsgivare är det viktigt att se till livets olika zoner. Medarbetarna ska ha trevligt tillsammans på jobbet och de ska kunna upprätthålla en god balans mellan arbete och fritid. Jag är säker på att våra värderingar spelat en betydande roll i att vi klarat av att behålla personal så länge som vi gjort.

Själv har Tom Rune hunnit axla en rad olika roller – vd, koncernchef och styrelseledare, för att nämna några. Tillbakablicken får honom att skrattande konstatera att han kommit upp i åren. Men att gå i pension är inget han funderar över.

– Jag fyller snart sextiotre år men jag glädjer mig fortfarande till att gå till jobbet varje dag. Efter att ha varit entreprenör under så många år har jag skapat mig en väldigt behaglig tillvaro och kombinerar i detta nu jobb med cykelsemester i Spanien. Det viktigaste för mig är att känna att jag har kul och att jag kan bidra med något. Somliga ser fram emot en traditionell pension men jag ser fram emot att få fortsätta jobba och vara en aktiv ägare. Så nu ska jag se till att inte falla ner i asfalten när jag ger mig ut på cykeln!