fbpx

Jobzone satsar stort inom tjänstemannasektorn

Jobzone satsar stort inom tjänstemannasektorn
13/04/2016 trafikgaffla

Jobzone växer snabbt inom tjänstemannasektorn med fokus på generalister och stödtjänster. Inom logistik, produktion och entreprenad tillsätter vi även specialister och ledare. Vi arbetar bland annat med rekrytering och bemanning av ekonomiassistenter, löneadministratörer, inköpare, back-office personal och liknande.

Jobzone har sedan tidigare stor erfarenhet inom transport, lager, produktion och liknande tjänster. Dock får vi allt fler uppdrag inom tjänstemannasektorn, inte minst från våra befintliga kunder på dessa områden. Fredrik Ljungar, Tove Hahnsson, Peter Dangovanos och Henrik Lindström har bildat en ny arbetsgrupp som har som uppgift att skapa ytterligare fokus inom detta segment. Dessutom är ytterligare två Kund- och medarbetareansvariga på väg in i gruppen.

Vi riktar oss till företag som är i behov av att rekrytera eller hyra in personal vid exempelvis uppkomna vakanser, tillfälliga arbetsanhopningar, nya spännande projekt eller planerade föräldraledighet. Bland våra kunder finns såväl mindre som börsnoterade bolag.

Vi ser till att våra kunder får den kompetens de behöver. Det kan vara via rekrytering, hyrrekrytering eller som en bemanningstjänst. Vi ska vara det självklara valet inom tjänstemannaområdet, både vid inhyrning av medarbetare och vid rekrytering, det är vår målsättning.

För oss är det viktigt att bygga nära relationer och att förstå vad kunderna verkligen behöver. Tack vare vår samlade kunskap kan vi också arbeta rådgivande och diskutera fram rätt lösningar för våra uppdragsgivare.

För att säkerställa att vi hittar rätt personer testar vi våra konsulter innan de blir anställda. Vi använder oss av TalentQ:s personlighetstester. Testet gör vi som en del av en samlad bedömning i rekryteringsprocessen, vilket ger ett mycket bra komplement till intervju och referenstagning.

Jobzones verksamhet präglas av ett stort mått av entreprenadskap. En bidragande anledning till detta är kanske Jobzones ägarmodell som innebär att varje lokalkontor drivs av mycket engagerade entreprenörer. En annan utmärkande egenskap är att inom Jobzone är man oerhört noga med att följa sina processer.