fbpx

Pride 2017

Pride 2017
11/08/2017 sirinya

Arbetsförmedlingen har sedan några år ett samarbete med Pride i syfte att motverka de fördomar som finns avseende människors läggning.

Med anledning av detta genomförde Jobzone en aktivitet tillsammans med Arbetsförmedlingen där temat var att belysa HBTQ-frågor avseende rekrytering och likabehandling. Jobzone deltog i ett panelsamtal tillsammans med två andra företag i vår bransch. Vi diskuterade bland annat de normer som gäller på våra respektive arbetsplatser. Vi fick här möjlighet att berätta om de kärnvärden som Jobzone har där det är klart definierat att vi behandlar och bemöter varandra på samma sätt oavsett person eller situation. Dessutom berättade vi att  jämlikhet, lojalitet, ärlighet och respekt skall genomsyra vårt förhållningssätt till varandra. Efter panelsamtalet genomförde vi en rekryteringsträff på Arbetsförmedlingens citykontor där vi träffade intressanta kandidater till ett antal olika områden. Detta var en mycket givande dag och vi ser väldigt positivt på att utöka vårt samarbete med Arbetsförmedlingen.